Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 02 octombrie 2021

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 02 octombrie 2021:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 54 din 02.10.2021 privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor și Comisia metodologică

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 55 din 02.10.2021 privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - 02 octombrie 2021

Proces verbal ședință CD - 02 octombrie 2021

NR. 28. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 02.10.2021 - EMISĂ ÎN 27.09.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 02.10.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor și Comisia metodologică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de către petenți

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor și Comisiei metodologice ce conține rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România și Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.