Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 25 ianuarie 2022

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 26 ianuarie 2022:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 5 din 26.01.2022 privind adoptarea calendarului alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 6 din 26.01.2022 privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

În ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 26.01.2022 au fost adoptate și două Hotărâri privind formularea unor plângeri penale pentru exercitarea fără drept a profesiei de psiholog și plângerile penale aferente și două Hotărâri cu caracter individual, documente ce nu pot fi afișate pe site pentru că acestea conțin date cu caracter personal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 26 ianuarie 2022

NR. 35. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 25.01.2022 - EMISĂ ÎN 27.10.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 25.01.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind adoptarea calendarului alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

Documente adăugate pe Ordinea de zi a ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, la secțiunea Diverse:

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Procesul verbal aferent ședinței Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională ce conține rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România; sesizările Secretariatului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau alte documente/spețe aflate în competența Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România și Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind formularea a două plângeri penale pentru exercitarea fără drept a profesiei de psiholog, alături de plângerile penale formulate nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.