Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 23 noiembrie 2021

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 23 noiembrie 2021:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 66 din 23.11.2021 privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și Comisia metodologică

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 67 din 23.11.2021 privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - 23 noiembrie 2021

Proces verbal ședință CD - 23 noiembrie 2021

NR. 36. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 23.11.2021 - EMISĂ ÎN 18.11.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 23.11.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și Comisia metodologică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de către petenți

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și Comisiei metodologice ce conține rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România și Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.