Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 17 octombrie 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - 17 octombrie 2021

Proces verbal ședință CD - 17 octombrie 2021

NR. 30. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 17.10.2021 - EMISĂ ÎN 12.10.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 17.10.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de către petenți

Procesul verbal aferent ședinței Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ce conține rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România și Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.