Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

PUNCTUL DE VEDERE AL COMISIEI DE METODOLOGIE A COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

cu privire la evaluarea psihologică a personalului, în contextul cazului polițistului pedofil

 

     Demersul de evaluare psihologică se realizează de către psihologi specializați, utilizând metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică avizate și validate științific. Acestea sunt instrumente profesionale solide și robuste în ceea ce privește caracteristicile măsurate.

     În acest context, precizăm faptul că un test psihologic reprezintă un demers standardizat de colectare, evaluare și scorare a unor secvențe de comportament. Prin urmare, în cazul evaluării psihologice periodice, sunt evaluate psihologic acele secvențe din comportamentul, trăsăturile, atitudinile unei persoane, relevante pentru persoana în cauză, coroborate cu specificațiile prevăzute în fișa postului. Rezultatele obținute sunt raportate la un etalon și sunt interpretate de psihologul specializat, în conformitate cu acesta.

     Nu sunt singulare cazurile în care calitatea serviciilor psihologice este pusă la îndoială de evenimente ce ies din sfera normalităţii. Însă aceste abateri nedorite au la bază factori multipli, ce au acţionat de-a lungul timpului, fără a fi în totalitate depistaţi şi amelioraţi.

      Metodologia de examinare psihologică prevede însă evaluarea acelor caracteristici psihologice solicitate de cerințele postului, nu neapărat evaluarea clinică a prezenței sau absenței unor trăsături din sfera patologicului. Desigur, capacitatea de disimulare a persoanelor cu profiluri patologice poate fi destul de mare, acestea oferind rezultate dezirabile, acceptate social, inducând în eroare atât psihologul examinator, cât și colectivul în care activează.

     În cadrul Poliției Române, precum și în alte instituții ce țin de domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale activează psihologi specialiști, cu o vastă expertiză în domeniul evaluării psihologice a personalului, care lucrează cu metodologii specifice evaluării de personal, și nu cu metodologii specifice domeniului clinic.

     Învinovăţirea specialistului în psihologie şi punerea la îndoială a calităţii instrumentarului psihodiagnostic nu face altceva decât să deturneze analiza cazului într-o zonă deloc productivă, cu efecte reactive de prevenție slabe în magnitudine.

     Nivelul ridicat al serviciului psihologic prestat este dat de gradul de specializare al psihologului şi de calitatea metodelor, instrumentelor și metodologiilor folosite. Aceste două cerinţe odată îndeplinite, ele trebuiesc îndreptate către un scop bine precizat, către o zonă specializată a psihologiei. Prin urmare, nu i se poate cere unui specialist dintr-o anumită arie specializată a psihologiei să efectueze evaluări într-o alta. Astfel, apare o incompatibilitate între ceea ce face efectiv psihologul în aria sa de competență şi ceea ce se aşteaptă în general de la el.

     În aceste condiţii, a plasa cu uşurinţă culpa în spatele psihologului, vazut eronat ca cititor de minţi, şi a induce îndoială asupra calităţii instrumentelor de evaluare nu face altceva decât să înceţoşeze şi mai mult demersul de analiză a cazului.

     Calitatea instrumentelor psihologice, a testelor în special, este atestată de specialişti ai domeniului şi este validată predictiv în timp, și nu putem să le punem la îndoială această calitate decât atunci când instrumentele sunt folosite pentru scopurile pentru care au fost construite.

     Considerăm că se impune o analiză mai nuanțată a nevoilor de servicii psihologice în mediile de muncă, în special în cele cu grad ridicat de risc. Recomandăm, totodată, o extindere a procedurilor și metodologiilor de evaluare psihologică, care să înglobeze atât evaluarea specifică selecției profesionale, cât și evaluarea adaptării profesionale.

     Dar mai mult decât atât, accentuăm faptul că testele sunt instrumente valide și importante, iar psihologii calificați pentru a realiza evaluări sunt profesioniști redutabili, care pot contribui semnificativ la calitatea vieții indivizilor, grupurilor și societății, în ansamblul ei.

 

Colegiul Psihologilor din România

Comisia de Metodologie

Președinte: conf. univ. dr. Florinda Golu

Membri: lect. univ. dr. Nicu Ionel Sava, conf. univ. dr. Viorel Robu, lect. univ. dr. Ciprian Răulea, conf.univ. dr. Adrian Brate, conf. univ. dr. Aurel Stan, prof. univ. dr. Eugen Avram

10 ianuarie 2018