Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

DISPOZITIE nr. 7 din 06 februarie 2018
privind convocarea sedintei comune a Comitetului director si
Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania


in temeiul art. 29 (1), art. 41 (c) din Legea 213/2004, dispozițiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005 si ale art. 34 din Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania, cu completarile ulterioare, presedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania dispune:

Articolul 1

(1) Se convoaca sedinta comuna a Comitetului director si Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania in data de 09 martie 2018, orele 10.00, la sediul Colegiului Psihologilor din Romania din Bucuresti, strada Stoian Militaru, nr.71, sector 4.
(2) In cazul in care la prima convocare, realizata potrivit alin. 1, conditia de cvorum nu este indeplinita, sedinta comuna a Comitetului director si Consiliului Colegiului Psihologilor
din Romania va i convocata automat pentru data de 10 martie 2018, in conditiile mentinerii prevederilor mentionate la art. 1, alin. (1).

...

Descarcati intreg documentul in format PDF...