Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

Juridic, administrativ, fiscal - progrese înregistrate

 

Stimați colegi,


Scopul acestui mesaj este a informa membrii Colegiului Psihologilor cu privire la pașii semnificativi făcuți pentru deblocarea funcționării Colegiului după publicarea în Monitorul Oficial al România, în data de 17 ianuarie 2018, a Dispoziției nr. 4 privind validarea rezultatelor alegerilor Convenției Naționale din 15 iulie 2017.

 

1. Acțiuni în instanță - Recunoașterea calității de reprezentant legal al Colegiului Psihologilor, în persoana mea, ca urmare a unor decizii ale instanțelor de judecată

 În procesul având ca obiect concedierea D-lui Alexandru Vochiță, concediere pe care noi am considerat-o abuzivă, întrucât singura culpă a salariatului nostru a fost aceea că a respectat deciziile forurilor statutare, am revocat Decizia de concediere și am renunțat la apelul declarat de către Colegiul Psihologilor sub semnătura lui Ștefan Iulian Laurențiu. Instanța a luat act de decizia pe care am luat-o în calitate de președinte, recunoscând practic calitatea mea de reprezentant legal. În instanță, în controversa pe calitatea de reprezentant a Colegiului Psihologilor, judecătorul a tranșat problema în favoarea noastră, dând cuvântul avocatului care ne reprezintă și comunicându-i D-nei Ștefania Stoian că nu reprezintă Colegiul Psihologilor.

În procesul având ca obiect concedierea lui Iulian Laurențiu Ștefan, acesta a contestat poziția mea de reprezentant legal al Colegiului Psihologilor, ridicând excepția lipsei calității mele de reprezentant legal al CPR. Acest caz s-a judecat chiar ieri, iar instanța a respins excepția ca fiind neîntemeiată (dosar 38206/3/2017).

Așadar, avem deja două decizii ale instanțelor de judecată care recunosc calitatea mea de reprezentant legal al Colegiului Psihologilor din România.

 

2. Notificări către instituțiile și autoritățile statului

Au fost depuse peste 60 de notificări către diverse instituții și autorități ale statului, cu scopul înștiințării acestora cu privire la organele statutare de conducere ale CPR. La foarte multe notificări s-au primit răspunsuri și invitații la discuții, inclusiv din partea unor organisme ministeriale (MAPN, ANP etc.). Un aspect remarcabil este faptul că în urma notificării ITM s-a obținut parola de acces la REGES, președintele CPR fiind singura persoană autorizată la ITM pentru a opera modificări cu privire la situația personalului. De asemenea, în urma notificării ROTLD și a firmei de hosting s-a obținut preluarea domeniului colegiulpsihologilordinromania.ro. Fosta conducere a cumpărat, pe persoană fizică, un nou domeniu, colegiulpsihologiloroficial.ro, domeniu pentru care am întreprins demersurile necesare pentru a fi restricționat. În acest moment, atât www.colegiulpsihologilordinromania.ro , cât și vechiul site www.copsi.ro  vă redirecționează către pagina www.alegericpr.ro .

 

3. Notificări către bănci

Au fost notificate cele două bănci, Raiffeisen Bank și Libra Internet Bank, unde CPR are deschise conturi în momentul de față. În urma notificărilor, singurul reprezentant legal cu drept de semnătură este președintele CPR. Nicio altă persoană din fosta conducere și angajați ai CPR nu mai au drept de semnătură, nici măcar dreptul de a primi extrase de cont. În urma acestor notificări Raiffeisen Bank a decis deblocarea conturilor și accesul conducerii CPR la efectuarea operațiunilor financiare.

 

4. Notificarea firmelor de pază

În urma notificării firmei de pază NEI asupra lipsei oricărei calități în CPR a lui Iulian Laurențiu Ștefan s-a decis rezilierea contractului de pază. Fostul angajat al CPR, fostul doctor în psihologie, beneficiind de complicitatea unor actuali angajați din departamentul juridic al CPR, a semnat ilegal un contract cu o altă firmă de pază de casă (GesForce). Aceasta este administrată de un psiholog cu drept de liberă practică din filiala Neamț, unul dintre puținii psihologi fideli fostei conduceri. În urma acestor ilegalități a fost notificată Poliția - Secția 16, iar aceasta nu a avizat planul de pază pentru firma GesForce. În momentul de față această companie prestează ilegal servicii de pază într-o manieră pro bono (deși au fost notificați că nu vor fi plătiți și vor suporta consecințele legii).

 

5. Notificarea operatorilor de telefonie mobilă și internet

În urma notificării s-a obținut preluarea tuturor numerelor (fixe și mobile) ale Colegiului Psihologilor din România și, cel mai probabil, vom realiza portarea acestora în rețeaua Orange (obținându-se un abonament la ¼ din valoarea abonamentului anterior deținut la Vodafone).

 

6. Demersuri de drept penal

Ca urmare a multiplelor infracțiuni comise de foști sau actuali angajați ai Colegiului Psihologilor din România au fost depuse mai multe plângeri penale împotriva acestora (inclusiv la DIICOT) pentru abuz în serviciu, uz de fals, înșelăciune, constituire de grup infracțional organizat, delapidare, etc.

 

7. Închirierea unui sediu pentru filiala București

În data de 07 februarie 2018 D-nul Bogdan Ion, președintele filialei București, mi-a transmis o solicitare pentru identificarea și alocarea unui sediu pentru filială, având în vedere că volumul de muncă este foarte mare și faptul că, de-a lungul timpului, filiala București a fost dependentă exclusiv de spațiile puse la dispoziție la sediul din Stoian Militaru. Am transmis această solicitare în conducerea operativă, am obținut acordul colegilor noștri, au fost căutate spații potrivite obiectului nostru de activitate, s-a discutat cu mai mulți proprietari și am decis închirierea unui spațiu în București, Str. Gheorghe Țițeica, Nr. 121C, etaj 7, sector 2.


Odată cu acest demers, am regândit toată organizarea activității Colegiului Psihologilor, am notificat prin executor judecătoresc o parte dintre angajații departamentului de suport administrativ al Comitetului director, iar aceștia s-au prezentat la sediul filialei București pentru a asigura și provizoratul activității administrative a Colegiului Psihologilor din România, în așa fel încât să putem asigura funcționalitatea comisiilor Comitetului director și a secretariatului Comitetului director. Prin această măsură vom rezolva cu celeritate emiterea atestatelor de liberă practică, a certificatelor de înregistrare pentru formele de exercitare și a celorlalte documente curente necesare unei bune funcționări a CPR și deservirii membrilor săi.

Vă rugăm să accesați pagina www.alegericpr.ro, la finalul acestei săptămâni vor fi afișate toate detaliile organizatorice (numere de telefon, persoane de contact etc.).

Concluzionând, în ultima lună s-au obținut progrese semnificative pe planuri multiple: (a) juridic – îndeosebi prin recunoașterea de către instanțe a calității mele de reprezentant legal al Colegiului Psihologilor; (b) financiar – prin accesul la conturile CPR și blocarea accesului foștilor angajați la resursele financiare. Cu siguranță auditul financiar va aduce multe clarificări cu privire la modul abuziv în care au fost folosiți banii D-voastră; (c) administrativ – prin deschiderea sediului filialei București care va asigura provizoriu și activitățile specifice secretariatului Comitetului Director.


Colegiul Psihologilor înseamnă mult mai mult decât organizarea de comisii, colectarea de taxe sau o clădire anume. Colegiul trebuie să își regândească întreaga activitate pentru a aduce cu adevărat un plus valoare colegilor noștri, aceștia trebuie să fie beneficiarii muncii noastre, suntem datori să îi reprezentăm onorabil, să validăm votul de încredere obținut la Convenția Națională din 15 iulie 2017.Vă mulțumesc pentru implicarea și solidaritatea D-voastră!Cu respect,

Ion Dafinoiu