Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

Consultare publică linii directoare ale profesiei de psiholog

(15.07.2018)

 

Dragi colegi,
 

Profesia de psiholog din România are nevoie de o strategie de dezvoltare pentru următorii 10 - 15 ani, în acord cu exigențele pieței serviciilor de psihologie, ale standardelor de formare avansată a profesioniștilor din domeniu și ale necesității implicării mult mai active a psihologilor în toate sferele vieții sociale, potrivit competențelor dobândite.

Ne dorim ca profesia de psiholog să meargă înainte respectând persistent principii, valori și scopuri asumate în comun. Pentru aceasta, este necesară elaborarea și asumarea explicită a liniilor directoare ale profesiei de psiholog, care să articuleze o strategie, o viziune unitară, un set comun de ținte, scopuri, de direcții de aspirație și progres, asumate de toată Comunitatea.

În ședința de Comitet director din data de 2 iulie 2018 a fost inițiat un grup de lucru, care are ca sarcină trasarea acestor linii directoare.

Grupul de lucru și-a asumat să respecte angajamentele de transparență și consultare colegială și lansează acum consultarea în două etape.

Într-o prima fază vom disemina către membrii comunității psihologilor un chestionar online cu întrebări deschise, pentru care vom lăsa două săptămâni pentru colectarea răspunsurilor.

Într-o a doua fază, lucrând pe formulări decantate și elaborate de grupul de lucru, pe baza propunerilor primite de la comunitate și de la membrii Consiliului, veți fi invitați să contribuiți la rafinarea lor răspunzând la întrebări închise care vor evalua preferința dvs. pentru fiecare din posibilele linii directoare care ar putea fi propuse Consiliului, asumate și implementate.
 
Vă rugăm să completați în chestionarul de pe acest link https://goo.gl/cxGxSv opiniile dvs. legate de direcțiile de progres pentru profesia de psiholog, care vor servi elaborării liniilor directoare de dezvoltare a profesiei.
 
Cu mulțumiri și salutări colegiale,


Membrii Grupului de lucru la ROFI, LEGE si Liniile directoare ale dezvoltării profesiei de psiholog 
(în ordine alfabetică)

  • Alexa Petrică
  • Constantinescu Daniel
  • Duvac Ion
  • Grădinaru Ilie
  • Grigoraș Călin
  • Iancu Valeriu
  • Iliescu Dragoș
  • Ion Bogdan Cezar
  • Nedelcea Cătălin