Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

Precizări utile privind Liniile directoare ale profesiei de psiholog - Consultare - Faza a 2-a (02.09.2018)

 

Dragi colegi,

Puteți oferi feedback-ul vostru în faza a 2-a a consultărilor până în data de 6 septembrie, vineri noaptea, pe formularul acesta https://goo.gl/SsU6Us, în legătură cu draftul documentului privind liniile directoare ale dezvoltării profesiei de psiholog, pe care îl puteți consulta aici https://goo.gl/LJihm5.

În prima fază a consultărilor transparente am obținut prin aportul dvs. peste 450 de răspunsuri, în condițiile în care aportul presupunea un timp și un efort mare de articulare a lucrurilor dorite pentru profesie și pentru psihologi.

Vă mulțumim!

În faza a 2-a, în care completarea formularului durează sub 5 minute, ne așteptăm să avem o participare chiar mai bună.

 

Deja au completat formularul mai mult de 120 de colegi, peste 86% asumându-și identitatea (vă reamintim că vor fi luate în calcul în analiza datelor doar răspunsurile asumate).

Vă reamintim că efortul de articulare a liniilor directoare a fost declanșat în urma deciziei Comitetului director în ședința din 2 iulie și că faptul de a avea liniile directoare ale dezvoltării profesiei de psiholog articulate și asumate este extrem de util, pentru a alinia și conjuga eforturile comunității profesionale și ale forurilor de conducere pe cele mai utile măsuri, care să permită articularea eforturilor într-o strategie coerentă și unitară (care a lipsit până acum).

Ele vor da direcție modificărilor legislative, reglementărilor interne și altor măsuri necesare pentru susținerea comunității profesionale.

În draftul documentului avem formulate un număr de ținte, notate cu cifre romane și un număr de linii directoare, notate cu cifre arabe, unele cu subpuncte notate cu litere.

Țintele sunt descrise cu fraze lungi, formulate la timpul prezent, pentru a contura cât mai acurat, mai cuprinzător și mai larg niște stări de fapt la care am dori să se ajungă, NU care sunt atinse acum, desprinse din răspunsurile oferite în faza 1. Timpul prezent a fost folosit pentru a pune la lucru capacitatea de evocare și pentru a ne asuma că ele vor fi actualizate și atinse în viitor. Orizontul de timp în care vor fi actualizate depășește cel mai probabil perioada unui mandat, ele fiind necesare pentru a da continuitate eforturilor.

Liniile directoare sunt mai degrabă acționale și cuprind direcții largi de acțiune, care vor orienta spre atingerea țintelor și sunt de asemenea decantate și derivate din răspunsurile oferite de respondenții din faza 1 a consultărilor.

Măsurile posibil de adoptat, aflate sub ținte sau linii directoare, care sunt prinse în document cu liniuțe, au caracter ilustrativ și exemplificativ, fiind cuprinse în document pentru a permite înțelegerea în termeni concurenți a propunerilor din care au derivat liniile directoare și țintele.

În lipsa listării unui număr de măsuri concrete corespondente dintre cele sugerate de dvs. formulările liniilor directoare și ale țintelor ar putea apare ca prea vagi și generale. În prezența măsurilor posibile, este mai clar la ce se refera și din ce au fost derivate.

Aceste măsuri corespondente, regăsite în document cu "liniuțe", sunt doar exemple de posibile acțiuni. Acestea și alte acțiuni ar putea fi întreprinse în cadrul fiecărei linii directoare, în funcție de deciziile viitoare ale forurilor de conducere. Documentul nu sugerează că aceste acțiuni sunt obligatorii, nici că sunt cele mai bune, ci că sunt posibile.

Modul de lucru a fost pe tot parcursul și este unul transparent.

Procesul a dispus de transparență atât internă cât și externă.

Transparența internă - membrii grupului de lucru au fost permanent informați despre / la ce se lucrează, stadiul efortului și li s-a solicitat permanent aportul și feedback-ul, prin email și grup de whatsapp.

Nu toți s-au implicat și nu toți au contribuit, deși toți au fost permanent informați, iar neimplicarea a fost o alegere personală. Doi membri nu au răspuns deloc la nicio interpelare iar unul a răspuns sporadic.

Chiar și în aceste condiții deciziile s-au luat cu majoritate din numărul total de membri ai grupului si nu doar din numărul celor activi.

Cei care nu s-au implicat deloc sau sporadic nu au dat feedback negativ și nu au ridicat obiecții, asumându-și astfel implicit rezultatul efortului celor ce s-au implicat și au lucrat pe parcursul acestei veri.

Transparența externă a fost dată de invitarea Comunității la consultări repetate și explicarea procedurilor la început și pe parcurs. Și se va continua prin oferirea accesului la baza de răspunsuri anonimizată.

Acest lucru se va face și pentru că multe din răspunsurile de la faza 1 sunt o bancă de sugestii și inspirații utile pentru comunitate și pentru forurile de conducere, dincolo de proiectul liniilor directoare și pot fi accesate ulterior, la nevoie.

Sperăm că veți găsi aceste precizări utile și că vor motiva odată în plus să vă implicați cu răspunsul vostru asumat în acest proces transparent și util completând formularul https://goo.gl/SsU6Us.

Și dacă se întâmplă să aveți feedback parțial sau total negativ, lucru de înțeles când un grup de oameni sunt puși în fața unui produs perfectibil, am aprecia dacă trimiteți și comentariile care să ne facă să înțelegem la ce anume obiectați și ce propuneri alternative ați avea.


Cu cele mai bune gânduri,

Membrii Grupului de lucru la ROFI, LEGE si Liniile directoare ale dezvoltării profesiei de psiholog

(în ordine alfabetică)
  • Alexa Petrică
  • Constantinescu Daniel
  • Duvac Ion
  • Grădinaru Ilie
  • Grigoraș Călin
  • Iancu Valeriu
  • Iliescu Dragoș
  • Ion Bogdan Cezar
  • Nedelcea Cătălin