Sănătate și securitate în muncă - rolul psihologului în specialitatea PMO

 

În ultimii ani, activitatea psihologilor din domeniul psihologiei muncii și organizațională a devenit extrem de vulnerabilă în fața modificărilor legislației privind sănătatea și securitatea în muncă. Dacă în anul 2007, poziția psihologului PMO era aceea de partener al medicului de medicina muncii în pachetul de servicii medicale privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, în 2011 se produce o ajustare a acestui parteneriat în termeni de condiționare a intervenției psihologului PMO în funcție de “la indicația medicului de medicina muncii...” (potrivit H.G. 1169/2011 pentru modificarea și completarea H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor).

Colegiul Psihologilor din România își propune să devină un partener activ al reprezentării intereselor membrilor săi, să își calibreze acțiunile în funcție de așteptările membrilor săi. În acest sens, în ședința comună a Comitetului director și a Consiliului Colegiului Psihologilor din România din 22 septembrie 2018, a fost desemnat un grup de lucru care să propună un proiect de modificare legislativă privind sănătatea și securitatea în muncă, proiect în cadrul căruia serviciile oferite de psihologul PMO să fie distincte de serviciile de medicina muncii.

Orice proiect de modificare legislativă are nevoie de argumente profesionale, sociale, economice, iar aceste argumente ar trebui raportate la efectul cost-beneficiu al practicii noastre profesionale.

În acest sens, pentru a avea o imagine cât mai acurată asupra serviciilor furnizate de dvs. în ultimii 5 ani, în domeniul psihologiei muncii și organizaționale, a utilității acestor servicii pentru beneficiar, vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos. Răspunsurile dvs. sunt anonime şi vor fi prelucrate statistic astfel încât în prezentarea rezultatelor să nu fie posibilă identificarea unui răspuns individual.

 

Link chestionar: https://www.quicksurveys.com/s/c2F4YyG

 

Vă rugăm să completați chestionarul până în 22 octombrie 2018.

Vă mulțumim!