Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 31 iulie 2021

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 01 august 2021:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 36 din 01 august 2021 privind aprobarea Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică și a Procedurii de însriere în Registrul experților psihologi, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 838 din 02 septembrie 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 01 august 2021

NR. 17. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 31.07.2021 - EMISĂ ÎN 12.07.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 31.07.2021