Calendarul alegerilor

 

CALENDARUL ALEGERILOR

 

 • 15 aprilie 2017 - 14 iunie 2017 au loc alegerile în convențiile teritoriale în două etape;
 • etapa I a alegerilor la filialele teritoriale (15 aprilie 2017 – 31 mai 2017),
 • etapa a II-a a alegerilor la filialele teritoriale (1 iunie 2017 – 14 iunie 2017).
 • data sedintei Convenției naționale a C.P.R. pentru alegerea forurilor de conducere este 15 iulie 2017, ora 10:00. (Aula Magna a Facultății de Drept, Universitatea din București, Blv. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București)
 •  În cazul în care la prima convocare condiția de cvorum nu este îndeplinită, cea de a doua dată este 31 iulie 2017, ora 10:00, în aceeași locație.

 

 

Convenția Națională

a C.P.R. 

 15 iulie 2017, ora 10:00

Aula Magna a Facultății de Drept, Universitatea din București, 
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București

  restart

 

 

 


 

CALENDARUL EXTINS AL ALEGERILOR

 

Acest document simplificat se bazează pe Hot nr.1/2013 cu modificările și completările din Hot comună nr.1/10.04.2017 a Comitetului Director și a Consiliului CPR, disponibilă în format integral aici.

 

✓ ASPECTE PREMERGĂTOARE (10-14 aprilie 2017)

 •  Anunț în mass-media Convenția Națională (înainte de data de 15 aprilie 2017) – Dispoziția nr.1 a președintelui interimar Florinda Golu
 •  Activare pagină web oficială pentru alegeri – www.alegericpr.ro
 •  Ședințe în comitetele filialelor (10-14 aprilie 2017) pentru a stabili datele Convențiilor Filialelor (se vor desfășura în perioada 01-14 iunie 2017)

 

 

 ETAPA I A ALEGERILOR LA NIVELUL FILIALELOR TERITORIALE (15 aprilie – 31 mai 2017)

Aspecte relevante pentru candidaturi (candidați)

 • până în data de 24 aprilie 2017 (în termen de 10 zile de la ședința comitetului filialei se convoacă Convențiile Filialelor de către președinții filialelor; în cazul în care președinții refuză să convoace convențiile, acest rol este preluat de un alt membru al comitetului filialei, începând cu membrul care are experiența profesională cea mai mare); modelul de convocator pentru convențiile filialelor este disponibil aici
 •  Între 15 aprilie – 29 aprilie 2017 (se trimit candidaturile prin email catre filialele teritoriale, conform ghidului de aici...);
 • ✓ În perioada 30 aprilie – 4 mai 2017 se întrunesc comitetele filialelor în ședința de validare a candidaturilor înregistrate până la data de 29 aprilie, modele de centralizatoare pentru validarea candidaturilor aici;
 • ✓ Comunicarea rezultatelor se face în termen de trei zile calendaristice de la data ședinței de validare (exemplu: dacă întâlnirea comitetului filialei în ședința de validare a candidaturilor are loc în data de 4 mai, comunicarea rezultatelor se face în perioada 05-07 mai 2017);
 • Perioada de depunere a eventualelor contestații, completări (5 zile de la data comunicării rezultatelor, 8 – 12 mai 2017);
 • Analiza, soluționarea și comunicarea rezultatelor legate de contestații (15 – 19 mai 2017);
 •  Redactarea formei finale a buletinelor de vot și tipărirea lor la filială sau cu suportul secretariatului Comitetului Director, publicarea formei finale a buletinelor de vot pe www.alegericpr.ro  (22 – 26 mai 2017) (modele de buletine de vot aici)

 

Aspecte relevante pentru votanți (alegători)

 •  Filialele teritoriale întocmesc listele cu psihologii cu drept de vot din filială pe care le trimit către Comisia pentru alegeri (până la data de 30.04.2017) (modelul listei de alegeri este disponibil aici);
 •  Verificarea listelor de către comisia de alegeri și comunicarea lor către filiale (până la data de 10.05.2017);
 •  Publicarea listelor de alegători pentru fiecare filială (până la data de 15.05.2017);
 •  Depunerea de contestații legate de listele de alegători (până la data de 22.05.2017)
 •  Analiza, soluționarea și comunicarea rezultatelor contestației (până la data de 25.05.2017)
 •  Publicarea listelor finale și a candidaturilor validate în filiale pe www.alegericpr.ro  (corectate / completate, până la data de 26.05.2017)

 

 

 ✓ ETAPA A II-A A ALEGERILOR LA NIVELUL FILIALELOR TERITORIALE (1 iunie – 14 iunie 2017)

 • Derularea Convențiilor Filialelor (cele două date de convocare trebuie să aibă loc în intervalul stabilit pentru această etapă, la o distanță de cel puțin 7 zile între prima și a doua convocare)

 

ASPECTE ULTERIOARE DERULĂRII CONVENȚIEI FILIALELOR

Comunicarea rezultatelor și a documentelor aferente în urma procesului de vot către comisia pentru alegeri (ex. Procese verbale etc.) în termen de trei zile calendaristice de la data derulării Convenției Filialei în care s-a îndeplinit condiția de cvorum. Modelul pentru listele de reprezentanți delegați în urma alegerilor este disponibil aici.

 

 

✓ CONVENȚIA NAȚIONALĂ - BUCUREȘTI

 

        - ✓ 15.07.2017, ora 10 – prima convocare

            -  31.07.2017, ora 10 – a doua convocare (dacă la prima convocare nu a fost cvorum)