Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Legislatie, acte normative si formulare

Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 46 din 17.01.2018 a rezultatelor Conventiei Nationale din 15 iulie 2017

 

ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL


 • DISPOZIȚIE nr. 4 din 16 iulie 2017 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România (MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2018)
 • LEGE nr. 213 din 27 mai 2004  (*actualizată*) privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (actualizată până la data de 1 februarie 2014*) (MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 1 iunie 2004)
 • HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 iulie 2005 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (actualizată până la data de 14 mai 2013) (MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 9 august 2005)
  • NORME METODOLOGICE din 14 iulie 2005 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (actualizate până la data de 14 mai 2013) (MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 9 august 2005)
  • HOTĂRÂRE nr. 215 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 (MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 mai 2013)
 • HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 martie 2006 (a Comitetului director) privind constituirea, declararea, înregistrarea și funcționarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăților civile profesionale de psihologie, precum și exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial (MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2007)
  • MODIFICATĂ DE HOTĂRÂREA nr. 4 din 27 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial (MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013)

 

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 09 noiembrie 2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Documente aprobate în ședința Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România din data de 24 noiembrie 2018 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

 • HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică (MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 05 martie 2019)
  • Anexa 1 - Norme privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică
  • Anexa 2 - Norme privind educația și formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
  • Anexa 3 - Norme privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

 

ALTE ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA


 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 31 octombrie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 26. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 31.10.2019 - EMISĂ ÎN 19.10.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 31.10.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 10 septembrie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 10 septembrie 2019

NR. 24. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 10.09.2019 - EMISĂ ÎN 30.08.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 10.09.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralizator forme de exercitare FINAL - ședința CD din 10.09.2019

Proces verbal ședința CD - 12.08.2019 

Centralizatorul reprezentând atestatele de liberă practică nu poate fi afișat pe site, acest document conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 12 august 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 12 august 2019

Proces verbal ședința CD - 12 august 2019

NR. 20. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 12.08.2019 - EMISĂ ÎN 30.07.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 12.08.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralizator forme de exercitare - ședința CD din 12.08.2019

Centralizator Manifestări profesionale - ședința CD din 12.08.2019

Centralizator Furnizori de formare profesională - Partea I - Universități - ședința CD din 12.08.2019

Centralizator Furnizori de formare profesională - Partea II - Asociații - ședința CD din 12.08.2019

Proces verbal ședința CD - 19 iulie 2019

Centralizatorul reprezentând atestatele de liberă practică nu poate fi afișat pe site, acest document conținând informații cu caracter personal.

 

Ședința extraordinară a Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România, convocată pentru data de 13 iulie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 15. Dispozitie convocare Conventia Nationala in 13.07.2019 - emisa in 29.05.2019

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Convenției Naționale - 13.07.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport analiză financiară Colegiul Psihologilor din România (perioada 2011 - 2018)

Raport audit economic Colegiul Psihologilor din Romania (pentru anul 2018)

Raport audit juridic Colegiul Psihologilor din România (perioada 01.01.2013 - 10.01.2018)

Proiect Hotărâre Convenția Națională 13.07.2019 - declanșare alegeri anticipate

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 19 iulie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 19 iulie 2019

Proces verbal ședința CD - 19 iulie 2019

NR. 18. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 19.07.2019 - EMISĂ ÎN 13.07.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 19.07.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Draft Hotărâre CD din 19.07.2019 - modificarea Hotărârii CD nr. 3 din 2013

Draft Hotărâre CD din 19.07.2019 - Standardele privind activitatea de expertiză psihologică

Draft Anexă Hotărâre CD din 19.07.2019 - Standardele privind activitatea de expertiză psihologică

Proiect privind Procedura de înscriere în registrul experților psihologi

Declarația pe propria răspundere înregistrare în Registrul experților psihologi

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 11 iulie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 16. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 11.07.2019 - EMISĂ ÎN 29.06.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 11.07.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect privind standardele pentru activitatea de expertiza - propunere pentru specialitatea psihopedagogie speciala

SCD 1392 25.04.2019 Adresa inaintare CD - Solicitare amendare Hot. 3 din 2013

SCD 1928 06.06.2019 Propunere privind amendarea Hotararii CPR Nr. 3 din 2013 (formular amendamente)

SCD 1475 06 05 2019 Roman Nicoleta Maria - Solicitare amendare Hot. 3 din 2013

Proiect Hotarare CD inregistrare forme de exercitare (propunere filiala Buzau)

Centralizator forme de exercitare - sedinta CD 11.07.2019

Proces verbal sedinta CD - 29.04.2019

Draft Hotarare CD - introducerea unei coloane suplimentare in RUP referitoare la perioada de suspendare (propunere de completare a Ordinii de zi a ședinței CD din data de 11 iulie 2019)

Centralizatorul reprezentând atestatele de liberă practică nu poate fi afișat pe site, acest document conținând informații cu caracter personal. 

Procesele verbale aferente ședințelor Comitetului director din data de 13 martie 2019 și 07 iunie 2019 nu pot fi afișat pe site, aceste documente, spre deosebire de procesul verbal aferent ședinței online a Comitetului director din data de 29 aprilie 2019, conținând informații cu caracter personal.
Minuta ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 și Minuta ședinței Comitetului director din data de 07 iunie 2019 sunt afișate pe site, în conformitate cu prevederile ROFI.

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 07 iunie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 07 iunie 2019

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din 07 iunie 2019

NR. 14. DISPOZIȚIE RECONVOCARE CD ÎN 07.06.2019 - EMISĂ ÎN 28.05.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 07.06.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amendare_Modificare norme CD_Competente_Formare_Atestare_varianta 03.05.2019

Amendare_Modificare norme CD_Competente_Formare_Atestare_varianta 03.05.2019 - feedback Vlad Christian

Proiect privind standardele pentru activitatea de expertiza - propunere pentru specialitatea psihopedagogie speciala

Proiect privind criteriile pentru decontarea serviciilor psihologice pentru persoanele cu TSA

Adresa inaintare CC - amendare Hotararea CPR nr. 3 din 2013

Adresa inaintare scoatere la concurs post consilier juridic cu activitate dedicata pentru CDD - in atentia CD (revizuire 28.05.2019)

Rezolutii propuse spre aprobare de Comisia metodologica - sedinta CD 07.06.2019

Centralizator Furnizori de formare profesionala - Partea I - UNIVERSITATI - MASTERATE - sedinta CD 07.06.2019

Centralizator Furnizori de formare profesionala - Partea II - ASOCIATII - sedinta CD 07.06.2019

Proces verbal sedinta CD - 29.04.2019

Nr. 15. Dispozitie convocare Conventia Nationala in 13.07.2019 - emisa in 29.05.2019

Procesul verbal aferent ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 nu pot fi afișat pe site, acest document, spre deosebire de procesul verbal aferent ședinței online a Comitetului director din data de 29 aprilie 2019, conținând informații cu caracter personal.
Minuta ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 este afișată pe site, în conformitate cu prevederile ROFI. 

 

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 23 mai 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din 23 mai 2019

MINUTA ședință Consiliul Colegiului Psihologilor din România 23.05.2019

EXTRAS Minută ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din 23.05.2019

NR. 12. DISPOZIȚIE CONVOCARE CONSILIU ÎN 23.05.2019 - EMISĂ ÎN 22.04.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 23.05.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul de modificare a Hotărârii CC pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie și a modificării Anexei Hotărârii CC pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie (amendarea anexei aferentă normelor privind supervizarea profesională)

Adresa de înaintare nr. SCD 1392/25.04.2019 privind amendarea Hotărârii CPR nr. 3/2013

Cererea nr. SCD 1318/19.04.2019 înaintată de Președintele filialei București a Colegiului Psihologilor din România membrilor Consiliului Colegiului (implicit membrilor Comitetului director)

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 23 mai 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 11. DISPOZIȚIE RECONVOCARE CD ÎN 23.05.2019 - EMISĂ ÎN 22.04.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 23.05.2019

ORDINEA DE ZI (revizuită în data de 03.05.2019) A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 23.05.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revizuirea / modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică și a Anexelor 1, 2 și 3, aferente Hotărârii CD (amendarea Hotărârii CD nr. 1/2019 și a anexelor 1, 2 și 3)

Adresa de înaintare nr. SCD 1391/25.04.2019 – Înființarea Comisiei de psihologie clinică medicală

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 10 mai 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 10. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 10.05.2019 - EMISĂ ÎN 15.04.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 10.05.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 29 aprilie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 9. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 29.04.2019 - EMISĂ ÎN 15.04.2019

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 29 APRILIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralizator forme de exercitare - ședința CD 29.04.2019

Centralizator Manifestări profesionale - ședința CD 29.04.2019

Centralizator Furnizori de formare profesională - Partea I - Masterate - ședința CD 29.04.2019

Centralizator Furnizori de formare profesională - Partea II - Asociații - ședința CD 29.04.2019

Centralizatorul reprezentând atestatele de liberă practică și procesul verbal aferent ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal. Minuta ședinței Comitetului director din data de 13 martie 2019 este afișată pe site, în conformitate cu prevederile ROFI.

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 13 martie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința CD și ședința CC din 13 martie 2019

657 14 03 2019 Minuta Sedinta CC 13.03.2019

NR. 4. DISPOZITIE CONVOCARE CC IN 13.03.2019 - EMISA IN 20.02.2019

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 13 MARTIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect Hotarare CC - aprobarea normelor privind supervizarea profesionala in psihologie

Anexa 1 Proiect Hotarare CC - aprobarea normelor privind supervizarea profesionala in psihologie

Proiect modificare organigrama CPR

Proiect Hotarare CC - motodologie vot electronic

Anexa Proiect Hotarare CC - metodologie vot electronic

Proiect Hotarare CC - tarife minimale recomandate

Anexa 1 Proiect Hotarare CC - tarife minimale recomandate

Ghid pentru solicitanti si utilizatori

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 13 martie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința CD și ședința CC din 13 martie 2019

656 14 03 2019 Minuta Sedinta CD 13.03.2019

NR. 3. DISPOZITIE CONVOCARE CD IN 13.03.2019 - EMISA IN 20.02.2019

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI COMITETULUI DIRECTOR - 13 MARTIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 18 februarie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NR. 2. DISPOZITIE CONVOCARE CC IN 18.02.2019 - EMISA IN 17.01.2019

 ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 18 FEBRUARIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La solicitarea colegilor din Consiliul Colegiului pe ordinea de zi, la secțiunea Diverse, au fost transmise documente pentru ședință, respectând termenul legal (sunt acele documente care nu se regasesc menționate în Ordinea de zi)

Proiect Hotarare CC - aprobarea normelor privind supervizarea profesionala in psihologie

Anexa 1 Proiect Hotarare CC - aprobarea normelor privind supervizarea profesionala in psihologie

Proiect modificare organigrama CPR

Proiect Hotarare CC - tarife minimale recomandate

Anexa 1 Proiect Hotarare CC - tarife minimale recomandate

Ghid pentru solicitanti si utilizatori

Proiect Hotarare CC - motodologie vot electronic

Anexa Proiect Hotarare CC - metodologie vot electronic

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 18 februarie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NR. 1. DISPOZITIE CONVOCARE CD IN 18.02.2019 - EMISA IN 17.01.2019

 ORDINEA DE ZI A SEDINTEI COMITETULUI DIRECTOR - 18 FEBRUARIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din 11 ianuarie 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRAS din PROCESUL - VERBAL al Ședinței Comitetului director și a Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019 (proces verbal aprobat în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 13 martie 2019, în conformitate cu procedura stabilită în cadrul ședinței Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din data de 22 septembrie 2018 și completată în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019)

DISPOZITIE NR. 36 DIN 11.12.2018 - CONVOCARE SEDINTA CD + CC SEMNAT

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI COMITETULUI DIRECTOR SI CONSILIULUI COLEGIULUI - 11 IANUARIE 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 09 noiembrie 2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRAS din PROCESUL - VERBAL al Ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 09 noiembrie 2018 (proces verbal aprobat în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 18 februarie 2019, în conformitate cu procedura stabilită în cadrul ședinței Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din data de 22 septembrie 2018 și completată în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDINEA DE ZI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dispoziția nr. 31 din 08 octombrie 2018 privind Convocarea ședinței Comitetului Director 09 noiembrie 2018 / 10 noiembrie 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 22 septembrie 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRAS din PROCESUL - VERBAL al Ședinței Comitetului director și a Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 22 septembrie 2018 (proces verbal aprobat în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 13 martie 2019, în conformitate cu procedura stabilită în cadrul ședinței Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din data de 22 septembrie 2018 și completată în ședința Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 11 ianuarie 2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTĂRÂRI ADOPTATE

LISTE DE PREZENȚĂ

ORDINEA DE ZI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispoziția nr. 26 din 24.08.2018 pentru modificarea Dispoziției Președintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 21 din 22.06.2018 privind convocarea ședinței Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România

Dispozitia nr 25 din 22.08.2018 - convocare sedinta CD si CC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 02 iulie 2018

HOTĂRÂRI ȘI PROCES VERBAL

ORDINEA DE ZI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispoziția nr. 21 din 22.06.2018 - Privind convocarea Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispoziția nr. 19 din 31 mai 2018 - Privind plata cotizației anuale aferentă primului atestat de liberă practică obținut

Dispoziția nr. 18 din 31 mai 2018 - Convocarea ședinței Comitetului Director in data de 02 iulie 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Consiliului și Comitetului director din 09 martie 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispoziția nr. 13 din 19 februarie 2018 privind unele măsuri de natură financiară

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispozitia nr. 7 din 06.02.2018 - Convocare CD si CC 9 martie 2018

Dispozitie nr. 6 din 06.02.2018 

Dispozitie nr. 5 din 06.02.2018

Dispozitia nr. 4 din 05.02.2018 - privind revocarea unor dispozitii nepublicate in Monitorul Oficial

Dispozitia nr. 3 din 05.02.2018 - privind anularea unor stampile

Dispozitia nr. 2 din 05.02.2018

Dispozitia nr. 1 din 05.02.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Consiliului și Comitetului director din 24 noiembrie 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comună a Consiliului și Comitetului director din 06 octombrie 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sedinta comuna a Consiliului si Comitetului director din 01 septembrie 2017 - Deblocarea activitatii CPR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Convenția Națională din 15 iulie 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ședința comuna a Consiliului și Comitetului director din 10 aprilie 2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXE - FORMULARE - PROCESE VERBALE ALEGERI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------