Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România din data de 28 mai 2022

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 5 din 26 ianuarie 2022 pentru aprobarea Calendarului alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România și numirea Comisiei pentru alegeri

NR. 6. DISPOZIȚIE CONVOCARE CN ÎN 28.05.2022 - EMISĂ ÎN 02.02.2022

NR. 14. DISPOZIȚIE COMUNICARE ORĂ ȘI LOCAȚII ȘEDINȚĂ CN DIN 28.05.2022 - EMISĂ ÎN 17.05.2022

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONVENȚIEI NAȚIONALE - 28.05.2022

R 1101 10.05.2022 - Listă reprezentanți delegați la Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România_Anexa 4b_Alegeri 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport de activitate Consiliul Colegiului Psihologilor din România_mandat 2017-2022

ANEXE Raport de activitate:

Anexa 1_Centralizator interviuri acces în profesie_perioada 01.09.2017-31.03.2022

Anexa 2_Centralizator contracte supervizare profesională înregistrate la CPR_perioada 2006 - 09.03.2022

Anexa 3_Raport audit juridic Colegiul Psihologilor din România_perioada 01.2013-01.2018

Anexa 4_Raport audit financiar Colegiul Psihologilor din România_perioada 2013-2018

Anexa 5_Raport audit financiar Colegiul Psihologilor din România_anul 2018

Anexa 6_Raport audit financiar Colegiul Psihologilor din România_anul 2019

Anexa 7_Raport audit financiar Colegiul Psihologilor din România_anul 2020

Anexa 8_Raport audit financiar Colegiul Psihologilor din România_anul 2021

Anexa 9_Centralizator atestate eliberate_perioada 2005-CD 04.03.2022

Anexa 10_Centralizator dosare atestate_perioada 01.09.2017-CD 04.03.2022

Anexa 11_Centralizator dosare forme de exercitare_perioada 01.09.2017-CD 04.03.2022_analize periodice

Anexa 12_Centralizator ședințe comisii aplicative_perioada 01.09.2017-23.05.2022

Anexa 13_Demo Portal și aplicatie DMS Colegiul Psihologilor din România (PROIECT DIGITALIZARE)

Anexa 14_Digitalizare activitate CPR_Diagrama de proces

Anexele Raportului de audit financiar al Colegiului Psihologilor din România, elaborat în anul 2018, pentru perioada 2013-2018, nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal. Toate aceste anexe au fost tipărite pentru membrii Consiliului Colegiului Psihologilor din România și au fost astfel consultate în cadrul ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 22 septembrie 2018, ședința în care a fost prezentat raportul.