Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 20 mai 2022

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 21 mai 2022 (data la care ședința s-a desfășurat cu îndeplinirea condiției de cvorum):

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 35 din 21.05.2022 privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia metodologică

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 36 din 21.05.2022 privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 37 din 21.05.2022 privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 40 din 21.05.2022 privind suspendarea temporară la cerere a dreptului de liberă practică

În ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 21.05.2022 au fost aprobate și două Hotărâri ale Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind aplicarea unor sancțiuni disciplinare și Contractul + factura aferentă pentru închirierea spațiului pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale la filiala teritorială  Bihor; Contractul + factura aferentă pentru închirierea spațiului pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale la filiala teritorială Brașov; Contractul + factura aferentă pentru închirierea spațiului pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale la filiala teritorială București; Contractul + factura pentru închirierea spațiului pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale la filiala teritorială Dolj și Contractul + factura aferentă pentru desfășurarea ședinței Convenției naționale la filiala teritorială Prahova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR. 13. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 20.05.2022 - EMISĂ ÎN 05.05.2022

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 20.05.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia metodologică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de către petenți

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea temporară la cerere a dreptului de liberă practică

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei metodologice ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România; Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică; Centralizatoarele și notificările reprezentând anexa Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale; Cererile transmise de către petenți vizând suspendarea temporară a dreptului de liberă practică; sesizările Secretariatului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau alte documente/spețe aflate în competența Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România și Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind două propuneri de sancționare disciplinară, înaintate de către Comisia de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.