Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

Registre de evidență

          - Registrul de evidență a actelor profesionale
          - Registrul de evidență a contractelor de prestări servicii psihologice
          - Registrul de evidență a corespondenței profesionale


Registrul Unic al Psihologilor (R.U.P.)

          R.U.P. Partea I  - Atestate de liberă practică - 29.09.2022    Descărcați fișierul...

RUP Partea I - Atestate de liberă practică, actualizat la data de 29.09.2022 cuprinde și atestatele de liberă practică validate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 25.07.2022, cotizațiile achitate până la data de 27.09.2022 (contul Raiffeisen Bank) și până la data de 27.09.2022 (contul Libra Bank), suspendarea dreptului de liberă practică în conformitate cu Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, respectiv toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România ce impun actualizarea în RUP Partea I și au fost soluționate până la data de 08.09.2022.

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare - 22.08.2022    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare, actualizat la data de 22.08.2022 cuprinde și formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică validate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 01.07.2022, respectiv toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România de către titularii formelor de exercitare ce impun actualizarea în RUP Partea II și au fost soluționate până la data de 12.08.2022.

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere - 22.08.2022    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere, actualizat la data de 22.08.2022, cuprinde toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România de către titularii formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, soluționate până la data de 12.08.2022, ce impun actualizarea în RUP Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere.

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD - 22.08.2022    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD, actualizat la data de 22.08.2022, cuprinde toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România de către titularii formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, soluționate până la data de 12.08.2022 și Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, ce impun actualizarea în RUP Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD.

          Registrul Structurilor de psihologie - 22.08.2022    Descărcați fișierul...

Registrul structurilor de psihologie actualizat la data de 22.08.2022 cuprinde structurile de psihologie validate în ședințele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România și toate solicitările comunicate Secretariatului Colegiului Psihologilor din România de către reprezentanții structurilor de psihologie ce impun actualizarea în Registrul structurilor de psihologie, soluționate până la data de 12.08.2022.


Registrul TSA

         Registrul TSA - actualizat la data de 28.09.2022    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu reglementările cuprinse în Anexa 1 a Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 1/2019 și Normele Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie privind certificarea competențelor în intervenția psihologică pentru copiii cu tulburări din spectrul autist.


 Registrul experților psihologi

         Registrul experților psihologi - actualizat la data de 28.09.2022    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 75 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 10/2019


Registre supervizare

         Registrul supervizorilor - actualizat la data de 28.09.2022    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 74 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Registrul supervizorilor (perioada 2006 - 2018)    Descărcați fișierul...

         Contracte de supervizare, perioada 2006 - 05.10.2022    Descărcați fișierul...

         Evidența contractelor de supervizare profesională înregistrate la Secretariatul CPR / supervizor (anul 2019)    Descărcați fișierul...

Cuprinde centralizarea contractelor de supervizare profesională aferente anului 2019 / supervizor, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Evidența contractelor de supervizare profesională înregistrate la Secretariatul CPR / supervizor (anul 2020)    Descărcați fișierul...

Cuprinde centralizarea contractelor de supervizare profesională aferente anului 2020 / supervizor, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Evidența contractelor de supervizare profesională înregistrate la Secretariatul CPR / supervizor (anul 2021)    Descărcați fișierul...

Cuprinde centralizarea contractelor de supervizare profesională aferente anului 2021 / supervizor, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019


Registrul Furnizorilor de formare profesională - perioada 2006 - prezent    

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I - UNIVERSITĂȚI (istoric 2006 - rezoluții validate ședință CD 02.11.2021)     Descărcați fișierul...

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II - ASOCIAȚII (istoric 2006 - rezoluții validate ședință CD 02.11.2021)     Descărcați fișierul...

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea III - Forme de exercitare și filiale teritoriale (istoric 2019 - rezoluții validate ședință CD 02.10.2021)     Descărcați fișierul...

În registrele furnizorilor de formare profesională (Partea I - Universități, Partea II - Asociații și Partea III - Forme de exercitare și filiale teritoriale) se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în perioada 2006 - 02.10.2021 (pentru Partea III) și perioada 2006 - 02.11.2021 (pentru Partea I și Partea II), respectiv data ultimei ședințe a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România în care au fost validate rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică, atât furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională aflate în perioada de valabilitate a avizului, cât și furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională pentru care perioada de valabilitate a avizului a expirat, în conformitate cu prevederile cuprinse în actele normative ale Colegiului Psihologilor din România.

Registrul Furnizorilor de formare profesională - actualizat la data de 05.11.2021

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I - UNIVERSITĂȚI (aprobat în ședința CD din 02.11.2021)     Descărcați fișierul...

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II - ASOCIAȚII (aprobat în ședința CD din 02.11.2021)     Descărcați fișierul...

          Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea III - Forme de exercitare și filiale teritoriale (aprobat în ședința CD din 02.10.2021)     Descărcați fișierul...

În Registrul furnizorilor de formare profesională (Partea I - Universități, Partea II  - Asociații și Partea III - Forme de exercitare și filiale teritoriale) - actualizat la data de 05.11.2021 se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, incluzând rezoluțiile propuse de către Comisia metodologică și avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în ședințele din data de 02.10.2021 și din data de 02.11.2021, furnizori de formare profesională și programe de formare profesională ce dețin avize profesionale aflate în perioada de valabilitate, în conformitate cu prevederile cuprinse în actele normative ale Colegiului Psihologilor din România.