Registre

 


Registre de evidență

          - Registrul de evidență a actelor profesionale
          - Registrul de evidență a contractelor de prestări servicii psihologice
          - Registrul de evidență a corespondenței profesionale

 


 

Registrul Unic al Psihologilor (R.U.P.)

          R.U.P. Partea I  - Atestate de liberă practică - 22.10.2020    Descărcați fișierul...

RUP Partea I - Atestate de liberă practică actualizat la data de 22.10.2020 cuprinde și atestatele de liberă practică validate în ședința Comitetului director din data de 12.10.2020, respectiv cotizațiile achitate până la data de 16.10.2020 (contul Raiffeisen Bank) și până la data de 16.10.2020 (contul Libra Bank).

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare - 22.10.2020    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare, actualizat la data de 22.10.2020 cuprinde și formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică validate în ședința Comitetului director din data de 12.10.2020, respectiv toate solicitările comunicate de către titularii formelor de exercitare ce impun actualizarea în RUP Partea II și au fost soluționate până la data de 22.10.2020.  

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere - 22.10.2020    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere, actualizat la data de 22.10.2020, cuprinde toate solicitările comunicate de către titularii formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, soluționate până la data de 22.10.2020, ce impun actualizarea în RUP Partea II - Forme de exercitare suspendate la cerere.

          R.U.P. Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD - 22.10.2020    Descărcați fișierul...

RUP Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD, actualizat la data de 22.10.2020, cuprinde toate solicitările comunicate de către titularii formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, soluționate până la data de 22.10.2020 și Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, ce impun actualizarea în RUP Partea II - Forme de exercitare radiate la cerere / hotărâri CD.

          Registrul Structurilor de psihologie - 22.10.2020    Descărcați fișierul...

Registrul structurilor de psihologie actualizat la data de 22.10.2020 cuprinde structurile de psihologie validate în ședințele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România și toate solicitările comunicate de către reprezentanții structurilor de psihologie ce impun actualizarea în Registrul structurilor de psihologie.

  


 

Registrul experților psihologi

         Registrul experților psihologi - actualizat la data de 22.10.2020    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 75 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 10/2019

  


 

Registre supervizare

         Registrul supervizorilor - actualizat la data de 22.10.2020    Descărcați fișierul...

Cuprinde toate solicitările validate, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 74 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Registrul supervizorilor (perioada 2006 - 2018)    Descărcați fișierul...

         Evidența contractelor de supervizare profesională înregistrate la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România / supervizor (anul 2019)    Descărcați fișierul...

Cuprinde centralizarea contractelor de supervizare profesională aferente anului 2019 / supervizor, în conformitate cu reglementările menționate la Art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România Nr. 4/2019

         Contracte de supervizare, perioada 2006 - 21.10.2020    Descărcați fișierul...

         De aici puteți descărca Modelul de contract de supervizare profesională - publicat in Monitorul Oficial

 


 

Registrul Furnizorilor de formare profesională - perioada 2006 - prezent

         Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I - UNIVERSITĂȚI (istoric 2006 - rezoluții validate ședință CD 17.07.2020)     Descărcați fișierul...

         Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II - ASOCIAȚII (istoric 2006 - rezoluții validate ședință CD 17.07.2020)     Descărcați fișierul...

         Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea III - Forme de exercitare și filiale teritoriale (istoric 2019 - rezoluții validate ședință CD 17.07.2020)     Descărcați fișierul...

În aceste registre se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România în perioada 2006 - 17.07.2020 (data ultimei ședințe a Comitetului director), atât furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională aflate în perioada de valabilitate a avizului, cât și furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională pentru care perioada de valabilitate a avizului a expirat.

 

 Registrul Furnizorilor de formare profesională - 29.07.2020

         Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea I - UNIVERSITĂȚI (aprobat în ședința CD din 17.07.2020)     Descărcați fișierul...

         Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea II - ASOCIAȚII (aprobat în ședința CD din 17.07.2020)     Descărcați fișierul...

         Registrul Furnizorilor de formare profesională Partea III - Forme de exercitare și filiale teritoriale (aprobat în ședința CD din 17.07.2020)     Descărcați fișierul...

În Registrul furnizorilor de formare profesională (Partea I, Partea II și Partea III) - actualizat la data de 29.07.2020 se regăsesc toți furnizorii de formare profesională și toate programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, incluzând rezoluțiile propuse de Comisia metodologică și avizate de Comitetul director în data de 17.07.2020, furnizori și programe ce dețin avize aflate în termenul de valabilitate.

        

 

 Istoric Registrul Furnizorilor de formare profesională

          Istoric Registrul furnizorilor de formare profesională - Partea I, Partea II, Partea III - anul 2019 (aprobate în ședințele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România)  Descărcați istoric...