Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 14 iulie 2021

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 14 iulie 2021:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 28 din 14.07.2021 privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și Comisia metodologică

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 30 din 14.07.2021 privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 31 din 14.07.2021 privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - 14 iulie 2021

Proces verbal ședință CD - 14 iulie 2021

NR. 16. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 14.07.2021 - EMISĂ ÎN 04.07.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 14.07.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și Comisia metodologică

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor/cererilor transmise de petenți

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale

Procesele verbale aferente ședințelor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și Comisiei metodologice ce conțin rezoluțiile propuse spre aprobarea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România; Cererile/declarațiile transmise de către petenți vizând renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică și Centralizatorul și notificările reprezentând anexa Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.