Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 20 iulie 2021

Document aprobat în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 20 iulie 2021:

Anexa 4 - conținut dosar înregistrare cabinet individual de psihologie (aprobată în ședința CD - 20.07.2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - 20 iulie 2021

Proces verbal ședință CD - 20 iulie 2021

NR. 18. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 20.07.2021 - EMISĂ ÎN 15.07.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 20.07.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propunere modificare Anexa 4 - punctul 7 din Anexa 4, pentru specialitățile: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și psihopedagogie specială