Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 06 noiembrie 2021

Documente aprobate în ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 07 noiembrie 2021:

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 60 din 07 noiembrie 2021 privind aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - ”Din grijă pentru copii”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1114 din 23 noiembrie 2021

HOTĂRÂREA Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61 din 07 noiembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1159 din 07 decembrie 2021

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 62 din 07 noiembrie 2021 privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1107 din 22 noiembrie 2021

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 63 din 07 noiembrie 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1104 din 19 noiembrie 2021

Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 64 din 07 noiembrie 2021 privind formularea unei plângeri penale și Plângerea penală, în forma prevăzută în Anexa Hotărârii Comitetului director (cazul U.A.M.); Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 65 din 07 noiembrie 2021 privind formularea unei plângeri penale și Plângerea penală, în forma prevăzută în Anexa Hotărârii Comitetului director (cazul U.A.); Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 51 din 18 septembrie 2021 privind o contestație împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România pentru care a fost aprobată comunicarea hotărârii către petent și Cererile petenților, membri ai Colegiului Psihologilor din România, sesizările Secretariatului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau alte documente aflate în competența Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 07 noiembrie 2021

NR. 32. DISPOZIȚIE CONVOCARE CD ÎN 06.11.2021 - EMISĂ ÎN 18.10.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR - 06.11.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - ”Din grijă pentru copii”

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind certificarea competențelor în intervenția psihologică pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și aprobarea Procedurii de înscriere în ”Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfășurarea activității profesionale de intervenție psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist - Registrul TSA”

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 52/2021

Anexa 5 - Norma privind educația și formarea profesională_varianta consolidată

Proiect - Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică - Anexa 6 - Norma privind atestarea profesională

Cererile petenților, membri ai Colegiului Psihologilor din România, sesizările Secretariatului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau alte documente/spețe aflate în competența Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nu pot fi afișate pe site, aceste documente conținând informații cu caracter personal.