Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

Motivarea instanței privind legalitatea Convenției Naționale din 15 iulie 2017

 

Dragi psihologi,
  

Pe parcursul ultimelor luni ați fost adesea supuși unor mesaje de intoxicare venite din partea fostei conduceri a Colegiului Psihologilor din România, mesaje care susțineau că nu există o conducere legală a Colegiului, ci doar una administrativă.

Pe de altă parte, conducerea Colegiului Psihologilor din România, aleasă la Convenția Națională din 15 iulie 2017, v-a informat constant despre demersurile întreprinse în justiție și despre importanța majoră a procesului câștigat în data de 14 iulie 2017, fiind un proces judecat în contencios administrativ – instanța competentă pentru stabilirea legalității unor documente / hotărâri.

 

Pentru o citire / înțelegere corectă a textului și capturilor de imagine din acest comunicat, facem următoarele precizări:

Reclamant: Colegiul Psihologilor din România (reprezentând fosta conducere, prin Mihai Aniței)
                    Constantin Romulus Lucian (actual angajat al CPR – ”secretar” filiala București)
Pârât: Colegiul Psihologilor din România (reprezentat de Comitetul director și Consiliul Colegiului în funcție la data de 10 aprilie 2017)
Cuvinte cheie: majoritate covârșitoare; prezență în sediu – exercitarea unui drept legitim; legalitatea hotărâri reluare alegeri.

În acest comunicat vom încerca să răspundem documentat la aceste acuzații neîntemeiate, pornind de la următorul raționament.
Conducerea actuală a CPR este una legală dacă:

  1. ședința din 10 aprilie 2017, în care s-au luat hotărârile de reluare a alegerilor a fost legal constituită;
  2. hotărârile privitoare la procesul de alegeri (Hotărârile comune nr. 1 și nr. 2 din 10.04.2017 ale Consiliului CPR și ale Comitetului director; Hotărârea nr. 1 din 10.04.2017 a Comitetului director al CPR), finalizate prin Convenția Națională din 15 iulie 2017, sunt statutare (țin de competența Comitetului Director (și a Consiliului CPR).

Răspunsul la ambele aspecte este unul afirmativ. Noutatea pe care o aducem în acest comunicat este aceea că vom întemeia răspunsurile pe motivarea instanței judecătorești (Curtea de Apel București), comunicată recent, cu referire la decizia civilă nr. 2946 din 14 iulie 2017, aferentă dosarului 3612/2/2017, dosar în care fostul președinte al Colegiului Psihologilor, numitul Mihai Aniței și Constantin Lucian Romulus, actualul angajat pe postul de secretar al filialei București solicitau suspendarea hotărârilor Comitetului Director și ale Consiliului CPR din 10 aprilie 2017.

 
De ce a fost ședința din 10 aprilie 2017 a fost una legal constituită? (extras din motivarea instanței)


img 1
 
Despre legalitatea hotărârii comune nr. 1 din 10.04.2017 a Comitetului director și a Consiliului CPR (extras din motivarea instanței)
Scopul hotărârii: modificarea și completarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului aprobate prin Hot. nr. 1/2013 a Comitetului director


img 2

 img 3


 Despre legalitatea hotărârilor comune nr. 2 și nr. 3 din 10.04.2017 ale Comitetului director și ale Consiliului CPR (extras din motivarea instanței)
Scopul hotărârilor: (i) inaplicabilitatea hotărârilor lui Mihai Aniței contrare prevederilor Hot.  nr. 1 a CD și CC din 10.04.2017; (ii) reluarea procesului de alegeri conform Hot. nr. 1 a CD și CC din 10.04.2017; (iii) prelungirea provizorie a mandatelor președinților de filială, membrilor din comitetul filialei și a membrilor Comitetului director; (iv) suspendarea lui Mihai Aniței

img 4

Față de cele menționate mai sus, vă reamintim că în cadrul Convenției Naționale derulate la data de 15 iulie 2017 a fost votată Hot nr. 1 a Convenției Naționale privind confirmarea actelor emise de CC și CD în perioada 07 martie 2017 – 15 iulie 2017, fiind astfel confirmată decizia de prelungire a mandatelor și de suspendare a președintelui Aniței la nivelul acestui for competent.

Pe cale de consecință, discuția asupra legalității deciziei de prelungire a mandatelor membrilor CC și CD al CPR, privind suspendarea președintelui Aniței și asigurarea interimatului de către Florinda Golu, ar fi trebuit să înceteze după data de 15 iulie 2017, dată la care însăși Convenția Națională, forul de conducere competent să ia decizii cu privire la aceste aspecte, a confirmat deciziile CC și CD al CPR, prin intermediul Hotărârii nr.1/2017 a Convenției Naționale, ocazie cu care au fost alese noi foruri de conducere într-un mod legal și democratic. În schimb, structura de suport a Colegiului a continuat, în mod abuziv și ilegal, să nu recunoască conducerea aleasă cu ocazia Convenției Naționale, deși nu există niciun motiv de ilegalitate identificat de instanță legat de reluarea procedurilor de alegeri, finalizate cu Convenția Națională din 15 iulie 2017, așa cum se poate vedea și din ceea ce urmează.
 

 Despre legalitatea hotărârii nr. 1 din 10.04.2017 a Comitetului director al CPR (extras din motivarea instanței)
Scopul hotărârii: stabilirea calendarului alegerilor în urma deciziei de reluare a acestora.

img 5

Sintetizând, instanța nu a identificat că aceste hotărâri ar produce o îndoială serioasă asupra prezumpției de legalitate de care se bucură aceste acte administrative.
Mai mult decât atât, instanța s-a pronunțat și asupra pagubei iminente, aspect care ar fi trebuit demonstrat de către reclamanți (Mihai Aniței și Constantin Lucian Romulus), respingând și în acest caz argumentele aduse de către aceștia.

img 6

img 7

img 8

 

Concluzionând, instanța nu a identificat o pagubă iminentă cauzată de hotărârile de reluare a alegerilor, ba dimpotrivă, a găsit că Hotărârile din 10 aprilie 2017 au fost luate în interesul majorității covârșitoare a psihologilor, cu scopul deblocării situației existente.
 
 
 

Laura Cristina Pătruț
Colegiul Psihologilor din România

Consilier pe probleme de comunicare
și purtător de cuvânt