Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

Precizări importante privind supervizarea profesională

 

Dragi colegi,

Pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Registre, sunt afișate două centralizatoare ce reprezintă:

  1. Registrul general supervizori
  2. Contracte de supervizare profesională (înregistrate la Colegiul Psihologilor din România în perioada 2006 - iulie 2018)

Pentru Registrul general supervizori în perioada următoare vor fi realizate centralizări pe filiale și pe specialități.

În ceea ce privește centralizatorul contractelor de supervizare profesională, dorim să facem câteva precizări foarte importante pentru comunitatea noastră profesională:

  1. Contractele de supervizare, în mod obligatoriu, trebuie să fie semnate între un psiholog supervizor și un psiholog supervizat;
  2. Modelul de contract de supervizare profesională este cel afișat pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Registre și secțiunea Depunere dosare, acest model fiind cel publicat la Monitorul Oficial;
  3. Contractul de supervizare profesională trebuie să fie parafat și semnat atât de psihologul supervizor, cât și de psihologul supervizat;
  4. Contractul de supervizare profesională poate demara doar după validarea atestatului de liberă practică de către Comitetul director;
  5. Psihologul supervizor și psihologul supervizat trebuie să dețină calitatea de psiholog activ, nesuspendat, pentru a putea fi înregistrat contractul de supervizare profesională, calitate care trebuie menținută pe toată durata derulării contractului de supervizare profesională;
  6. Contractele de supervizare profesională care nu îndeplinesc cumulativ aceste criterii nu vor fi înregistrate la Secretariatul Comitetului director și vor fi retrimise la filialele de la care au fost expediate.

În ceea ce privește contractele de supervizare înregistrate fără menționarea unui supervizor, vom realiza o centralizare a acestora în funcție de asociația care le-a elaborat/semnat și vom notifica acea asociație să ne comunice, în scris, într-un document pe care Colegiul Psihologilor îl va transmite prin e-mail, cine este supervizorul pentru fiecare contract înregistrat. Documentul completat va fi retrimis la Secretariatul Comitetului director și vom opera modificările în registrul contractelor de supervizare.

Colegiul Psihologilor din România

Laura Cristina Pătruț
Director executiv