Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 

DISPOZIȚIE

 

pentru modificarea Dispoziției Președintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 21 din 22.06.2018 privind convocarea ședinței Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România

 

(descărcați documentul în format PDF...)

 

Având în vedere:

  1. faptul că, prin Dispoziția Președintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 21 din 22.06.2018 a fost convocată ședința extraordinară a Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România pentru data de 22 septembrie 2018, ora 10:00 în Aula Magna a Facultății de Drept, Universitatea București;
  2. faptul că, în cadrul ședinței extraordinare a Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România convocată pentru data de 22 septembrie 2018, urmau să fie supuse aprobării Convenției Naționale următoarele documente: proiectul de modificare a Hotărârii nr. 1/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România, proiectul de modificare a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, proiectul de modificare a Codului de procedură disciplinară,
  3. faptul că, în cadrul ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 02 iulie 2018, s-a constatat că, din motive obiective, proiectul de modificare a Hotărârii nr. 1/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România, nu poate fi finalizat în timp util pentru a fi pus în dezbaterea membrilor Colegiului Psihologilor din România și comunicat ulterior, în condițiile legii, membrilor Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România,
  4. decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România adoptată în cadrul ședinței din data de 02 iulie 2018, astfel cum rezultă din Procesul – verbal al ședinței Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 02 iulie 2018, cu privire la amânarea ședinței Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România pentru data de 24 noiembrie 2018, ora 10:00, într-o locație ce va fi comunicată ulterior tuturor reprezentanților prin dispoziție de președinte.

 

în temeiul art. 41 lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, precum și în temeiul dispozițiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România aprobate prin H.G. nr. 788/2005,

 

Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România dispune:

 

Articol unic

Se modifică dispozițiile art. 1 alin. 1 din Dispoziția Președintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 21 din 22.06.2018 după cum urmează:

"Articolul 1.

(1) Se convoacă ședința extraordinară a Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România la data de 24 noiembrie 2018, ora 10:00, într-o locație ce va fi comunicată ulterior tuturor reprezentanților prin dispoziție de președinte."

                                   

Președintele Comitetului director al  Colegiului Psihologilor din România

Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu,

 

București, 24.08.2018

Nr. 26