Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

 În urma analizei dosarelor de reavizare a furnizorilor de formare și a programelor complementare de formare în psihoterapie, comisia a constatat lipsa sistematică din dosare a certificatelor de formatori emise de Colegiul Psihologilor și a anexelor acestora (cerere de eliberare a certificatului de formator și fișa formatorului). Aceste documente sunt prevăzute în Hot. Comitetului director Nr. 2 din 15.01.2016, Art. 6, alin. 2, publicată în Monitorul Oficial nr. 134/22.02.2016. Astfel, din perspectiva acestei hotărâri a Comitetului director, pentru respectarea reglementărilor în vigoare este necesară completarea cu aceste documente a tuturor dosarelor din care ele lipsesc.

Având în vedere faptul că această situație este de natură a genera costuri și întârzieri semnificative în activitatea furnizorilor de formare, Comisia de psihologie clinică și psihoterapie va propune introducerea pe ordinea de zi a ședinței comune a Comitetului director și Consiliului Colegiului convocată pentru data de 22.09.2018 aprobarea unei derogări de la această cerință privind obținerea/deținerea certificatului de formator, pentru toate dosarele de acest tip depuse până la data de 31.07.2018.

Până la discutarea propunerii comisiei și eventuala ei aprobare, Comisia de psihologie clinică și psihoterapie a decis amânarea soluționării acestor dosare și reluarea analizei dosarelor de reavizare furnizori și programe de formare complementară în psihoterapie după data de 22.09.2018.

 

Colegiul Psihologilor din România

Comisia de psihologie clinică și psihoterapie