Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

  • Rezoluțiile propuse de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia metodologică, reprezentând: atestate de liberă practică pentru accesul în profesie, obținerea regimului autonom de exercitare a profesiei, schimbare de treaptă, certificate de înregistrare pentru formele de exercitare, mențiunile aferente formelor de exercitare și avizele pentru toate tipurile de manifestări profesionale;
  • Documentele profesionale validate de membrii Comitetului director vor fi expediate la filialele teritoriale pentru ca D-voastră să puteți intra în posesia acestora, președinții filialelor teritoriale și specialiștii în relații publice de la filialele teritoriale urmând a vă informa despre primirea documentelor.
  • Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, vizând: formularea unor plângeri penale pentru exercitarea fără drept a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică - profesie reglementată (au fost aprobate patru hotărâri în acest sens) și încetarea dreptului de liberă practică și radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică ca urmare a unei sentințe penale rămasă definitivă prin Decizie penală;
  • Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind procedura de suspendare a dreptului de liberă practică în caz de neplată a cotizației anuale și procedura de renunțare la exercițiul dreptului de liberă practică;
  • Aprobarea proiectului de digitalizare a întregii activități a Colegiului Psihologilor din România;
  • Procesul verbal aferent ședinței Comitetului director desfășurată în data de 12 iulie 2019;
  • Procesul verbal aferent ședinței Comitetului director desfășurată în data de 10 septembrie 2019;
  • Anexele 1, 2, 3A, 3B, 4, 5A-5I, reprezentând conținutul dosarelor profesionale depuse în atenția comisiilor aplicative și Comisiei metodologice.

Vă rugăm să accesați site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Dosare pentru a descărca anexele aprobate în ședința Comitetului director din data de 31 octombrie 2019.

https://www.alegericpr.ro/index.php/depunere-dosare

De asemenea, pe site-ul www.alegericpr.ro, secțiunea Registre, în perioada următoare vor fi actualizate registrele cu rezoluțiile aprobate de membrii Comitetului director în ședința din data de 31 octombrie 2019, RUP Partea I – Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, RUP Partea II – Registrul formelor de exercitare, Registrul furnizorilor de formare profesională Partea I - Masterate și Registrul furnizorilor de formare profesională Partea II - Asociații.

Laura Cristina Pătruț
Director executiv
Colegiul Psihologilor din România