Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

  • Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România cu privire la rezoluțiile propuse de comisiile aplicative: Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, reprezentând: atestate de liberă practică pentru accesul în profesie, obținerea regimului autonom de exercitare a profesiei, schimbare de treaptă, certificate de înregistrare pentru formele de exercitare, mențiunile aferente formelor de exercitare și rezoluțiile propuse de Comisia metodologică, reprezentând avizele pentru toate tipurile de manifestări profesionale;
  • Procesul verbal aferent ședinței Comitetului director desfășurată în data de 31 octombrie 2019. 

Documentele profesionale validate de membrii Comitetului director vor fi expediate la filialele teritoriale pentru ca D-voastră să puteți intra în posesia acestora, președinții filialelor teritoriale și specialiștii în relații publice de la filialele teritoriale urmând a vă informa despre primirea documentelor.

Vă rugăm să consultați programul de lucru cu publicul aferent fiecărei filiale teritoriale, pot fi depuse / ridicate documente profesionale până în data de 20 decembrie 2019, dată până la care vom expedia la filiale și documentele profesionale aprobate în ședința Comitetului director din data de 12 decembrie 2019.

În perioada 23 decembrie 2019 – 05 ianuarie 2019, colegii de la sediul central din București și sediile filialelor teritoriale se vor afla în concediu de odihnă, în această perioadă Colegiul Psihologilor din România asigurând permanența pentru toate aplicațiile integrate în site, funcționalitatea acestora nefiind afectată de perioada de concediu.

Laura Cristina Pătruț
Director executiv
Colegiul Psihologilor din România