Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

  • Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România cu privire la aprobarea rezoluțiilor propuse de comisiile aplicative: Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, reprezentând: atestate de liberă practică pentru accesul în profesie, obținerea regimului autonom de exercitare a profesiei, schimbare de treaptă, certificate de înregistrare pentru formele de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, mențiunile aferente formelor de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și rezoluțiile propuse de Comisia metodologică, reprezentând avizele pentru furnizorii de formare profesională și toate tipurile de manifestări profesionale;
  • Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România cu privire la desfășurarea interviurilor pentru acces în profesie, treapta practicant, regim exercitare supervizare și a interviurilor pentru schimbare de treaptă în sistem online;
  • Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România reprezentând procedura privind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European și al Confederaţiei Elveţiene, respectiv cetăţenilor statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a U.E. eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România;
  • Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind renunțarea la exercițiul dreptului de liberă practică pe baza declarațiilor transmise de petenți;
  • Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind încetarea dreptului de liberă practică și radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică (pentru Z.R.V.);
  • Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind formularea unei plângeri penale pentru exercitarea fără drept a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (pentru C.I.).

Documentele profesionale validate de membrii Comitetului director vor fi eliberate în conformitate cu prevederile cuprinse în Dispoziția președintelui Colegiului Psihologilor din România nr. 13 din 30 martie 2020.

Toate manifestările profesionale avizate de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România vor fi derulate de către furnizorii de formare profesională în conformitate cu prevederile cuprinse în Dispoziția președintelui Colegiului Psihologilor din România nr. 14 din 30 martie 2020, exclusiv în sistem online.

Multă sănătate, dragi colegi!

Laura Cristina Pătruț
Director executiv
Colegiul Psihologilor din România