Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Pentru a ne asigura de funcționalitatea platformei și de posibilitatea de accesare a acesteia de către membrii Consiliului Colegiului Psihologilor din România, astfel încât ședința să se desfășoare în cele mai bune condiții tehnice, la cererea unor membri semnatari ai solicitării de convocare, în data de 13 mai 2020 au fost trimise invitații și la testare au participat 39 de membri ai Consiliului Colegiului Psihologilor din România, dintre acesția 23 de colegi fiind semnatari ai solicitării de convocare a ședinței Consiliului.

La data de 14 mai 2020, începând cu ora 14:00, au participat la ședință un număr de 38 de membri ai Consiliului Colegiului Psihologilor din România, dintre care 10 membri semnatari ai solicitării de convocare a ședinței extraordinare.

În aceste condiții ședința extraordinară a Consiliului Colegiului nu s-a putut desfășura, nefiind îndeplinită condiția de cvorum prevăzută de dispozițiile Art. 9, alin. 1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare Internă al Colegiului Psihologilor din România, detaliile regăsindu-se în procesul verbal de ședință.

Pe această cale, având în vedere urgența semnalată de către cei 35 de membri ai Consiliului Colegiului (semnatari ai solicitării de convocare), invit toți membrii Consiliului Colegiului Psihologilor din România să manifeste responsabilitate, integritate și respect față de comunitatea profesională, precum și față de membrii forurilor de conducere, astfel încât comportamente care nu reprezintă interesele comunității să nu se repete.

 

Cu colegialitate,
Ion Dafinoiu