Colegiul Psihologilor din România

Site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România

Ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 28 mai 2021

Documente aprobate în ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 28 mai 2021:

Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 3 din 28 mai 2021 privind aprobarea Procedurii de organizare la distanță a Convenției națioanle a Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 631 din 28 iunie 2021

Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 28 mai 2021 privind aprobarea Procedurii pentru organizarea și desfășurarea ședinței de alegeri a convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 631 din 28 iunie 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informare ședința Consiliului Colegiului Psihologilor din România – 28 mai 2021

Minuta ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 28 mai 2021

NR. 6. DISPOZIȚIE CONVOCARE CC ÎN 28.08.2021 - EMISĂ ÎN 27.04.2021

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI COLEGIULUI - 28.05.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiect – Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România privind Procedura de organizare la distanță a Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România

Proiect – Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România privind Procedura de organizare a Convențiilor Filialelor Teritoriale a Colegiului Psihologilor din România

Prezentarea raportului de audit financiar a activității Colegiului Psihologilor din România - aferent anului 2020

Document adăugat pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Colegiului Psihologilor din România, la secțiunea Diverse:

Proiect Hotărâre CC - Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru ședințele Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România și ale Convențiilor Filialelor Teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România (varianta revizuită)